Oppstart allidrett 2 og 3 trinn 2020/2021

Postet av Melhus IL - Allidrett den 11. Okt 2020

Velkommen til første samling for Melhus IL - allidrett(Gimse og Høyeggen skolekrets) 2 og 3-trinn 2020/2021


  • Dato 19.oktober
  • Sted: Høyeggen skole(gymsal)
  • 2 trinn kl: 17:00-17:45
  • 3 trinn kl: 17:45-18:30


Aktiviteter gjennomføres primært hver mandag, og ved eksterne aktiviteter kan dag og tidspunkt bli flyttet. 

Foreldre må registrere foresatte og barn etter trinn ved bruk av gruppelenke:

Spond allidrett 2 trinn: group.spond.com/NWSBL
Spond allidrett 3 trinn: group.spond.com/PJRQD


Vi er avhengige av at foreldre kan bidra for gjennomføring av aktiviteter, oppmøte/nøkkelansvarlig, smittevernansvarlig. De som kan delta på dette pr trinn, melder seg til leder innen fredag 16. oktober


0 Kommentar

All idrettsaktivitet avlyses med umiddelbar virkning

Postet av Melhus IL - Allidrett den 12. Mar 2020

I tråd med Norges idrettsforbund, og myndighetenes beslutninger avlyses all aktivitet i idrettslagets regi for allidrett med umiddelbar virkning.

Alle gymsaler, haller og anlegg stenges inntil videre

Vi vil komme tilbake med ny informasjon når det blir endringer

 

Norges Idrettsforbund:

idrettsforbundet.no/nyheter/2020/idrettsforbundet---all-idrettsaktivitet-avlyses-med-umiddelbar-virkning


Informasjon om Korona:

fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona

 0 Kommentar

Spond for Melhus IL - allidrett

Postet av Melhus IL - Allidrett den 28. Okt 2019

Hei,


Spond vil bli benyttet for organisering og påmelding til aktiviteter for allidrett for 1-klasse.

Det var gledelig at så mange barn møtte onsdag 23. okt, og med bakgrunn i dette organiseres allidrett for 1 klasse i to grupper. Gruppe 1 har treningstid kl 17:00-18:00 og gruppe 2 kl 18:00-19:00


Ved invitasjon til aktiviteter i Spond, er det fint at dere registrerer barna for det tidspunkt som passer, slik at vi får oversikt over hvor mange som møter. Det vil være begrensning for antall deltakere pr tidspunkt, slik at vi får en jevn fordeling.

Lenke for allidrettgruppe i Spond er: https://group.spond.com/JXLCR


Her kan du lese om innhold, og personvern for Spond: https://spond.com/welcome 0 Kommentar

Samarbeid mellom allidrett og skileik for 2 og 3 klasse

Postet av Melhus IL - Allidrett den 20. Okt 2019


Melhus IL - allidrett og ski med skileik gruppen er sammen enige om å kombinere aktivitet for 2 og 3 klasse. Dette ser vi som et positivt samarbeid for å sammen tilpasse et egnet tilbud med allsidig aktivitet gjennom skoleåret for 2 og 3 klasse. 

Tilbudet arrangeres i gymsal ved Høyeggen mandag hver uke kl 17:30-18:30 

Allidrett for 1 klasse arrangeres etter aktivitetsplan, og primært ved Høyeggen onsdag hver uke kl 17:00-18:00. Størrelse på gruppe, og behov for å dele i 2 grupper vurderes fortløpende. Fra tidligere ser man stor verdi for 1 klasse med et eget tilbud for å skape trygghet, og ha et tilbud hvor alle kan oppleve glede og mestring uavhengig av utvikling og erfaring. Det vil være aktivitetsledere for 1 klasse som følger de gjennom aktiviteter i egen regi eller i samarbeid med eksterne eller Melhus IL.

Melhus IL - skileik har oppstart med orienteringsmøte mandag 21.oktober ved Høyeggen. Her vil vi sammen orientere ytterligere og svare på spørsmål.

https://www.melhusski.no/profile/1100376235/melhus-il---ski- 


Velkommen 0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline