Innkalling og saksliste til Årsmøte i allidrett 2021

Postet av Melhus IL - Allidrett den 18. Feb 2021

Innkalling til årsmøte i Melhus Idrettslag allidrett 2021

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Melhus Idrettslag. 

Årsmøtet avholdes 9.mars klokken 19:00 i 1.etg i klubbhuset i Gruva.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 5.mars 2021 til lasseborgersen@gmail.com Det ønskes at vedlagte mal brukes som du finner nederst i innlegget.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke (2.mars 2021) før årsmøtet på www.melhusil.no og lenke via våre Facebook-sider.

 

1 SAKLISTE

  • Godkjenning av innkalling og saksliste

 

2 VALG AV 

  • Møteleder
  • Referent 
  • To personer til å underskrive protokoll

 

3 ÅRSBERETNING

 

4 REGNSKAP og BUDSJETT

 

5 VALG AV AKTIVITETSLEDERE


Verv

Valgt 

Valgt for periode

Telefon

På valg

Aktivitetsleder 1. trinn (velges for 1 år av gangen)

 

2021-2022

 

2022

Aktivitetsleder 2. trinn (velges for 1 år av gangen)

 

2021-2022

 

2022

Aktivitetsleder 3. trinn (velges for 1 år av gangen)

 

2021-2022

 

2022

 

 

6 INNKOMNE SAKER 

 

 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Melhus Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Melhus Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Årsmøtet i Melhus Idrettslag allidrett blir med forbehold om koronasituasjonen avholdt fysisk, og kan bli endret til digitalt. I så fall blir årsmøtet avholdt i Microsoft Teams, og vil bli varslet i god tid med ny innkalling til samme tidspunkt. Se lenke for informasjon om digitale årsmøter som Melhus Idrettslag følger: https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/digitale-arsmoter/

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Melhus Idrettslags lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder i Melhus IL allidrett, Lasse Børgersen, kontaktes på telefon 41626581 eller e-post lasseborgersen@gmail.com


 

Velkommen til årsmøte

Med vennlig hilsen

Styret i Melhus allidrett

 

 

Forslag til sak:

Forslag til sak til Årsmøte.docx

 0 Kommentar

Oppstart allidrett 2 og 3 trinn 2020/2021

Postet av Melhus IL - Allidrett den 11. Okt 2020

Velkommen til første samling for Melhus IL - allidrett(Gimse og Høyeggen skolekrets) 2 og 3-trinn 2020/2021


  • Dato 19.oktober
  • Sted: Høyeggen skole(gymsal)
  • 2 trinn kl: 17:00-17:45
  • 3 trinn kl: 17:45-18:30


Aktiviteter gjennomføres primært hver mandag, og ved eksterne aktiviteter kan dag og tidspunkt bli flyttet. 

Foreldre må registrere foresatte og barn etter trinn ved bruk av gruppelenke:

Spond allidrett 2 trinn: group.spond.com/NWSBL
Spond allidrett 3 trinn: group.spond.com/PJRQD


Vi er avhengige av at foreldre kan bidra for gjennomføring av aktiviteter, oppmøte/nøkkelansvarlig, smittevernansvarlig. De som kan delta på dette pr trinn, melder seg til leder innen fredag 16. oktober


0 Kommentar

All idrettsaktivitet avlyses med umiddelbar virkning

Postet av Melhus IL - Allidrett den 12. Mar 2020

I tråd med Norges idrettsforbund, og myndighetenes beslutninger avlyses all aktivitet i idrettslagets regi for allidrett med umiddelbar virkning.

Alle gymsaler, haller og anlegg stenges inntil videre

Vi vil komme tilbake med ny informasjon når det blir endringer

 

Norges Idrettsforbund:

idrettsforbundet.no/nyheter/2020/idrettsforbundet---all-idrettsaktivitet-avlyses-med-umiddelbar-virkning


Informasjon om Korona:

fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona

 0 Kommentar

Spond for Melhus IL - allidrett

Postet av Melhus IL - Allidrett den 28. Okt 2019

Hei,


Spond vil bli benyttet for organisering og påmelding til aktiviteter for allidrett for 1-klasse.

Det var gledelig at så mange barn møtte onsdag 23. okt, og med bakgrunn i dette organiseres allidrett for 1 klasse i to grupper. Gruppe 1 har treningstid kl 17:00-18:00 og gruppe 2 kl 18:00-19:00


Ved invitasjon til aktiviteter i Spond, er det fint at dere registrerer barna for det tidspunkt som passer, slik at vi får oversikt over hvor mange som møter. Det vil være begrensning for antall deltakere pr tidspunkt, slik at vi får en jevn fordeling.

Lenke for allidrettgruppe i Spond er: https://group.spond.com/JXLCR


Her kan du lese om innhold, og personvern for Spond: https://spond.com/welcome 0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline