Velkommen til årsmøte i Melhus allidrett 15.02.2022

Postet av Melhus IL - Allidrett den 25. Jan 2022

Velkommen til årsmøte i Melhus allidrett 2022

 

Årsmøtet avholdes 15.februar kl 19:00 på Microsoft Teams.

Trykk her for å delta i møtet

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 01.februar 2022 til melhusallidrett@gmail.com. Det ønskes at vedlagte mal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.melhusil.no og lenke via våre Facebook-sider.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Melhus Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Melhus Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Årsmøtet i Melhus allidrett blir avholdt digitalt gjennom Microsoft Teams.

Se lenke for informasjon om digitale årsmøter som Melhus Idrettslag følger: https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/digitale-arsmoter/

For mer informasjon om årsmøte se Melhus Idrettslags lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder i Melhus allidrett, Lasse Børgersen, kontaktes på telefon 41626581 eller e-post melhusallidrett@gmail.com

Velkommen til årsmøte

Med vennlig hilsen Styret i Melhus allidrett

Vedlagte filer til årsmøtet:

Velkommen til årsmøte i allidrett 2022.pdf

Saksliste årsmøte 2022.pdf

forslag til saker årsmøte allidrett.pdf

Årsmelding_2021.pdf
Velkommen til allidrett for 1 og 2 klasse

Postet av Melhus IL - Allidrett den 20. Aug 2021


Vi gleder oss til å treffe nye, og tidligere kjente barn for lek der vi skal bli kjent med aktiviteter som: ballek, dans, bevegelse, hundekjøring, ski, innebandy, orientering, klatring, sykling og mere. 

Informasjon om aktivitetsplan, registrering til aktiviteter og kontaktpersoner publiseres på hjemmeside: https://www.melhusallidrett.no/

Allidrett samarbeider med alle særidretter i Melhus IL, og ved aktiviteter i regi av disse er det den enkelte særidrett som organiserer og gjennomfører aktivitet. Aktivitetsledere tilknyttet allidrett følger da som trygghetspersoner og bistand.

 

Oppstart

1. klasse (2015) onsdag 25.08 kl 17:30

2. klasse (2014) mandag 06.09 kl 17:00


Etter oppstart med oversikt over antall deltakende barn, vil vi vurdere å dele hvert årskull i 2 grupper for å sikre god gjennomføring pr uke. Vi benytter Hoopit for administrasjon av medlemmer, og registrering av aktiviteter. Foreldre registrerer der sine barn til aktivitet og tid fra gang til gang slik at vi sikrer god oversikt med fordeling av barn pr gruppe.


Gjennomføring etter inndeling

1. klasse(2015) vil etter vurdert antall fra oppstart deles i 2 grupper hver onsdag etter:

 • Gruppe 1 kl 17:00-18:00
 • Gruppe 2 kl 18:00-19:00

2. klasse(2014) vil etter vurdert antall fra oppstart deles i 2 grupper hver mandag etter:

 • Gruppe 1 kl 17:00-17:45
 • Gruppe 2 kl 17:45-18:30


Ved aktiviteter som gjennomføres utenfor gymsal i Høyeggen, og der vi har god kapasitet på aktivitetsledere, vil gruppene innenfor hvert årskull slås sammen. Endringer og informasjon om dette vil følge invitasjon til aktivitet i hoopit.

 

Invitasjonslenke til Hoopit for 1 klasse: https://admin.hoopit.io/manage-membership/1-klasse-2015-658562

Invitasjonslenke til Hoopit for 2 klasse: https://admin.hoopit.io/manage-membership/1-klasse-2014-476020


Aktivitetsledere

1. klasse(2015) 

 • Grete Rødde
 • Robert Horghagen
 • Lasse Børgersen

2. klasse(2014)

 • Rune Brose 
 • Frank Brudal
Innkalling og saksliste til Årsmøte i allidrett 2021

Postet av Melhus IL - Allidrett den 18. Feb 2021

Innkalling til årsmøte i Melhus Idrettslag allidrett 2021

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Melhus Idrettslag. 

Årsmøtet avholdes 9.mars klokken 19:00 i 1.etg i klubbhuset i Gruva.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 5.mars 2021 til lasseborgersen@gmail.com Det ønskes at vedlagte mal brukes som du finner nederst i innlegget.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke (2.mars 2021) før årsmøtet på www.melhusil.no og lenke via våre Facebook-sider.

 

1 SAKLISTE

 • Godkjenning av innkalling og saksliste

 

2 VALG AV 

 • Møteleder
 • Referent 
 • To personer til å underskrive protokoll

 

3 ÅRSBERETNING

 

4 REGNSKAP og BUDSJETT

 

5 VALG AV AKTIVITETSLEDERE


Verv

Valgt 

Valgt for periode

Telefon

På valg

Aktivitetsleder 1. trinn (velges for 1 år av gangen)

 

2021-2022

 

2022

Aktivitetsleder 2. trinn (velges for 1 år av gangen)

 

2021-2022

 

2022

Aktivitetsleder 3. trinn (velges for 1 år av gangen)

 

2021-2022

 

2022

 

 

6 INNKOMNE SAKER 

 

 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Melhus Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Melhus Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Årsmøtet i Melhus Idrettslag allidrett blir med forbehold om koronasituasjonen avholdt fysisk, og kan bli endret til digitalt. I så fall blir årsmøtet avholdt i Microsoft Teams, og vil bli varslet i god tid med ny innkalling til samme tidspunkt. Se lenke for informasjon om digitale årsmøter som Melhus Idrettslag følger: https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/digitale-arsmoter/

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Melhus Idrettslags lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder i Melhus IL allidrett, Lasse Børgersen, kontaktes på telefon 41626581 eller e-post lasseborgersen@gmail.com


 

Velkommen til årsmøte

Med vennlig hilsen

Styret i Melhus allidrett

 

 

Forslag til sak:

Forslag til sak til Årsmøte.docx

 
Oppstart allidrett 2 og 3 trinn 2020/2021

Postet av Melhus IL - Allidrett den 11. Okt 2020

Velkommen til første samling for Melhus IL - allidrett(Gimse og Høyeggen skolekrets) 2 og 3-trinn 2020/2021


 • Dato 19.oktober
 • Sted: Høyeggen skole(gymsal)
 • 2 trinn kl: 17:00-17:45
 • 3 trinn kl: 17:45-18:30


Aktiviteter gjennomføres primært hver mandag, og ved eksterne aktiviteter kan dag og tidspunkt bli flyttet. 

Foreldre må registrere foresatte og barn etter trinn ved bruk av gruppelenke:

Spond allidrett 2 trinn: group.spond.com/NWSBL
Spond allidrett 3 trinn: group.spond.com/PJRQD


Vi er avhengige av at foreldre kan bidra for gjennomføring av aktiviteter, oppmøte/nøkkelansvarlig, smittevernansvarlig. De som kan delta på dette pr trinn, melder seg til leder innen fredag 16. oktober