Velkommen til årsmøte i Melhus allidrett 15.02.2022

Postet av Melhus IL - Allidrett den 25. Jan 2022

Velkommen til årsmøte i Melhus allidrett 2022

 

Årsmøtet avholdes 15.februar kl 19:00 på Microsoft Teams.

Trykk her for å delta i møtet

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 01.februar 2022 til melhusallidrett@gmail.com. Det ønskes at vedlagte mal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.melhusil.no og lenke via våre Facebook-sider.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Melhus Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Melhus Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Årsmøtet i Melhus allidrett blir avholdt digitalt gjennom Microsoft Teams.

Se lenke for informasjon om digitale årsmøter som Melhus Idrettslag følger: https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/digitale-arsmoter/

For mer informasjon om årsmøte se Melhus Idrettslags lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder i Melhus allidrett, Lasse Børgersen, kontaktes på telefon 41626581 eller e-post melhusallidrett@gmail.com

Velkommen til årsmøte

Med vennlig hilsen Styret i Melhus allidrett

Vedlagte filer til årsmøtet:

Velkommen til årsmøte i allidrett 2022.pdf

Saksliste årsmøte 2022.pdf

forslag til saker årsmøte allidrett.pdf

Årsmelding_2021.pdf
Velkommen til allidrett for 1 og 2 klasse

Postet av Melhus IL - Allidrett den 20. Aug 2021


Vi gleder oss til å treffe nye, og tidligere kjente barn for lek der vi skal bli kjent med aktiviteter som: ballek, dans, bevegelse, hundekjøring, ski, innebandy, orientering, klatring, sykling og mere. 

Informasjon om aktivitetsplan, registrering til aktiviteter og kontaktpersoner publiseres på hjemmeside: https://www.melhusallidrett.no/

Allidrett samarbeider med alle særidretter i Melhus IL, og ved aktiviteter i regi av disse er det den enkelte særidrett som organiserer og gjennomfører aktivitet. Aktivitetsledere tilknyttet allidrett følger da som trygghetspersoner og bistand.

 

Oppstart

1. klasse (2015) onsdag 25.08 kl 17:30

2. klasse (2014) mandag 06.09 kl 17:00


Etter oppstart med oversikt over antall deltakende barn, vil vi vurdere å dele hvert årskull i 2 grupper for å sikre god gjennomføring pr uke. Vi benytter Hoopit for administrasjon av medlemmer, og registrering av aktiviteter. Foreldre registrerer der sine barn til aktivitet og tid fra gang til gang slik at vi sikrer god oversikt med fordeling av barn pr gruppe.


Gjennomføring etter inndeling

1. klasse(2015) vil etter vurdert antall fra oppstart deles i 2 grupper hver onsdag etter:

 • Gruppe 1 kl 17:00-18:00
 • Gruppe 2 kl 18:00-19:00

2. klasse(2014) vil etter vurdert antall fra oppstart deles i 2 grupper hver mandag etter:

 • Gruppe 1 kl 17:00-17:45
 • Gruppe 2 kl 17:45-18:30


Ved aktiviteter som gjennomføres utenfor gymsal i Høyeggen, og der vi har god kapasitet på aktivitetsledere, vil gruppene innenfor hvert årskull slås sammen. Endringer og informasjon om dette vil følge invitasjon til aktivitet i hoopit.

 

Invitasjonslenke til Hoopit for 1 klasse: https://admin.hoopit.io/manage-membership/1-klasse-2015-658562

Invitasjonslenke til Hoopit for 2 klasse: https://admin.hoopit.io/manage-membership/1-klasse-2014-476020


Aktivitetsledere

1. klasse(2015) 

 • Grete Rødde
 • Robert Horghagen
 • Lasse Børgersen

2. klasse(2014)

 • Rune Brose 
 • Frank Brudal
Ekstraordinært årsmøte for allidrett i 1 og 2 trinn

Postet av Melhus IL - Allidrett den 3. Okt 2019


Ekstraordinært årsmøte for allidrett i 1 og 2 trinn

 • Dato: 15.okt
 • Tid:    20:30
 • Sted: Gruva klubbhus 2.etg


Agenda

 • Sak 1: Orientering om tilbud for 1 og 2 trinn
 • Sak 2: Orientering om retningslinjer og krav
 • Sak 3: Valg av styremedlem og kasserer
 • Sak 4: Valg av aktivitetsledere 


Aktiviteter for allidrett 2019

Postet av Melhus IL - Allidrett den 3. Jan 2019

Endringer kan forekomme og vi inviterer til alle aktiviteter i Spond med to grupper tilsvarende 2018.

Gruppelenke til Spond for registrering til aktiviteter: https://group.spond.com/RZWKJ 

Facebook gruppe: Melhus IL - Allidrett 1.trinn skoleåret 2018/2019 


Plan

9, 16 og 23. januar: håndball

30. januar, 6. og 13. februar: ski

20. februar: vinterferie

27. februar: ballaktiviteter(håndball,fotball, volleyball)

6. mars: hundekjøring

13, 20 og 27. mars: skøyter/ishockey isbane Kvål eller Hesttrøa avhengig av vær og forhold. Eventuelt torsdager 14, 21 og 28.mars hvis vi får bekreftet fra Leangen ishockey.

3 og 10. april: taekwon-do (avventer bekreftelse fra Melhus Taekwon-do klubb)

17. april: påskefri

24. april: taekwon-do (avventer bekreftelse fra Melhus Taekwon-do klubb)

8, 15 og 22. mai: orientering

29. mai og 5. Juni: sykling

12. Juni: Avslutning for allidrett med friluftstur


Kontingent på 100,- pr semester betales til Melhus IL ved innmelding. Ny faktura for 2019 blir varslet om fra minidrett.no hvis man allerede er medlem.

Kontingent på 400,- for sesongen 2018/2019 for deltakelse på allidrett betales til kontonummer 4230.09.03007Velkommen til Allidrett - Sesongen 2017/2018

Postet av Melhus IL - Allidrett den 24. Aug 2017Foreldre/foresatte til barn i 1.-3. trinn ved Høyeggen og Gimse barneskoler ønskes velkommen til oppstartsmøte for sesongen 2017/2018 i 1. etasje på klubbhuset i Gruva torsdag 31.08.

Foreldre til barn på 1. trinn møter kl 19:00.

Foreldre til barn på 2. og 3. trinn møter kl 20.00.

Agenda for møtet er informasjon om Allidretten, valg av kontaktperson for hver gruppe, påmelding av barn og registrering av foreldre som kan være aktivitetsledere/-hjelpere.

På allidrett får barna prøve varierte aktiviteter og idretter. Aktiviteten baserer seg i stor grad på at foreldre/foresatte stiller opp som aktivitetsledere/hjelpere under treningene, og aktivitetene vil variere med foreldregruppens interesser og kunnskaper. 

Typiske aktiviteter er:

- ballaktiviteter/ballspill

- orientering

- friidrett

- svømming

- klatring

- hundekjøring

- sykkel

- ski

- sirkeltrening 

- dans

Treningstider er mandager kl 17-18/18-19 for første trinn og onsdager kl 17-18/18-19 for andre og tredje trinn.

2. og 3. trinn får felles trening hvis det er få påmeldte.

Ved spørsmål, ta kontakt med Gunnhild Vie, tlf 41691518/ mail: gunnhild.vie@ntnu.no