Oppstart allidrett 2 og 3 trinn 2020/2021

Postet av Melhus IL - Allidrett den 11. Okt 2020

Velkommen til første samling for Melhus IL - allidrett(Gimse og Høyeggen skolekrets) 2 og 3-trinn 2020/2021


  • Dato 19.oktober
  • Sted: Høyeggen skole(gymsal)
  • 2 trinn kl: 17:00-17:45
  • 3 trinn kl: 17:45-18:30


Aktiviteter gjennomføres primært hver mandag, og ved eksterne aktiviteter kan dag og tidspunkt bli flyttet. 

Foreldre må registrere foresatte og barn etter trinn ved bruk av gruppelenke:

Spond allidrett 2 trinn: group.spond.com/NWSBL
Spond allidrett 3 trinn: group.spond.com/PJRQD


Vi er avhengige av at foreldre kan bidra for gjennomføring av aktiviteter, oppmøte/nøkkelansvarlig, smittevernansvarlig. De som kan delta på dette pr trinn, melder seg til leder innen fredag 16. oktoberAll idrettsaktivitet avlyses med umiddelbar virkning

Postet av Melhus IL - Allidrett den 12. Mar 2020

I tråd med Norges idrettsforbund, og myndighetenes beslutninger avlyses all aktivitet i idrettslagets regi for allidrett med umiddelbar virkning.

Alle gymsaler, haller og anlegg stenges inntil videre

Vi vil komme tilbake med ny informasjon når det blir endringer

 

Norges Idrettsforbund:

idrettsforbundet.no/nyheter/2020/idrettsforbundet---all-idrettsaktivitet-avlyses-med-umiddelbar-virkning


Informasjon om Korona:

fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona