Velkommen til allidrett for 2015 årgangen i nye gimsehallen

Postet av Melhus IL - Allidrett den 7. Okt 2022

Allidrett deler tildelt halltid med håndball G2015/J2015 i gimsehallen slik at vi kan tilby et allsidig tilbud for alle som ønsker å spille håndball, og alle som ønsker alternative aktiviteter. Vi koordinerer aktiviteter og påmelding i hoopit. Deltakere for allidrett fra 1 klasse skoleåret 2021/2022 er automatisk medlem av gruppen, og hvis ikke kan man følge denne lenken for å bli medlem: https://app.hoopit.io/join/melhus-idrettslag-735223/open/1-klasse-2015-658562?skipWelcome=true
Slik kommer du i gang med Hoopit

Postet av Melhus IL - Allidrett den 29. Aug 2022


Kjære medlemmer!

Melhus Idrettslag benytter Hoopit for medlemssystem, og med tilhørende funksjonalitet som:

banekalender, klubbhuskalender, aktivitetsplanlegging pr avdeling man er medlem av, betalingsløsning for treningsavgift/medlemskontingent, politiattest og kommunikasjonsplattform for intern kommunikasjon for styrer, lag og utvalg.

Systemet dekker løsningen for tidligere medlemssystem og evt Facebook/Spond. Men det er ingen krav for å slutte å bruke Spond som kommunikasjonssystem inntil videre, men da må man føre dobbelt siden medlemsregistreringen er knyttet til Hoopit.

 

Hvis du er nytt medlem eller ønsker å være tilknyttet flere avdelinger i Melhus idrettslag registrerer du deg i Hoopit ved å følge denne lenken:

https://admin.hoopit.io/melhus-idrettslag-735223

Trykk på ditt «lag» og vipps så er du inne :)

 

Spørsmål?

Du kan sende mail til post@melhusil.no eller kontakte ansvarlige for avdelingen du er eller ønsker å være tilknyttet.

Tips: Bruk også chattefunksjonen i Hoopit og se «Spørsmål og svar – Hoopit» på denne lenken: https://support.hoopit.io/nb/?fbclid=IwAR04bQ7pYMo_2XHaCn9RGNj0VPnVrcVdczt6HClJBVe0W0rCZrpBAfYPKgQ

 

Velkommen til Melhus Idrettslag og Hoopit!
Velkommen til årsmøte i Melhus allidrett 15.02.2022

Postet av Melhus IL - Allidrett den 25. Jan 2022

Velkommen til årsmøte i Melhus allidrett 2022

 

Årsmøtet avholdes 15.februar kl 19:00 på Microsoft Teams.

Trykk her for å delta i møtet

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 01.februar 2022 til melhusallidrett@gmail.com. Det ønskes at vedlagte mal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.melhusil.no og lenke via våre Facebook-sider.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Melhus Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Melhus Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Årsmøtet i Melhus allidrett blir avholdt digitalt gjennom Microsoft Teams.

Se lenke for informasjon om digitale årsmøter som Melhus Idrettslag følger: https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/digitale-arsmoter/

For mer informasjon om årsmøte se Melhus Idrettslags lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder i Melhus allidrett, Lasse Børgersen, kontaktes på telefon 41626581 eller e-post melhusallidrett@gmail.com

Velkommen til årsmøte

Med vennlig hilsen Styret i Melhus allidrett

Vedlagte filer til årsmøtet:

Velkommen til årsmøte i allidrett 2022.pdf

Saksliste årsmøte 2022.pdf

forslag til saker årsmøte allidrett.pdf

Årsmelding_2021.pdf