Innkalling og saksliste til Årsmøte i allidrett 2021

Postet av Melhus IL - Allidrett den 18. Feb 2021

Innkalling til årsmøte i Melhus Idrettslag allidrett 2021

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Melhus Idrettslag. 

Årsmøtet avholdes 9.mars klokken 19:00 i 1.etg i klubbhuset i Gruva.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 5.mars 2021 til lasseborgersen@gmail.com Det ønskes at vedlagte mal brukes som du finner nederst i innlegget.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke (2.mars 2021) før årsmøtet på www.melhusil.no og lenke via våre Facebook-sider.

 

1 SAKLISTE

  • Godkjenning av innkalling og saksliste

 

2 VALG AV 

  • Møteleder
  • Referent 
  • To personer til å underskrive protokoll

 

3 ÅRSBERETNING

 

4 REGNSKAP og BUDSJETT

 

5 VALG AV AKTIVITETSLEDERE


Verv

Valgt 

Valgt for periode

Telefon

På valg

Aktivitetsleder 1. trinn (velges for 1 år av gangen)

 

2021-2022

 

2022

Aktivitetsleder 2. trinn (velges for 1 år av gangen)

 

2021-2022

 

2022

Aktivitetsleder 3. trinn (velges for 1 år av gangen)

 

2021-2022

 

2022

 

 

6 INNKOMNE SAKER 

 

 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Melhus Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Melhus Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Årsmøtet i Melhus Idrettslag allidrett blir med forbehold om koronasituasjonen avholdt fysisk, og kan bli endret til digitalt. I så fall blir årsmøtet avholdt i Microsoft Teams, og vil bli varslet i god tid med ny innkalling til samme tidspunkt. Se lenke for informasjon om digitale årsmøter som Melhus Idrettslag følger: https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/digitale-arsmoter/

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Melhus Idrettslags lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder i Melhus IL allidrett, Lasse Børgersen, kontaktes på telefon 41626581 eller e-post lasseborgersen@gmail.com


 

Velkommen til årsmøte

Med vennlig hilsen

Styret i Melhus allidrett

 

 

Forslag til sak:

Forslag til sak til Årsmøte.docx

 Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.