Bli med som medlem i Melhus idrettslag - avdeling trim, og støtt det gode arbeidet som utføres i nærmiljøet

Postet av Lasse Børgersen den 2. Sep 2022

Trim er en avdeling i Melhus idrettslag som ønsker å tilrettelegge for at flere kan oppleve, og ta del i de flotte naturmulighetene som finnes i vårt nærmiljø. Denne tilretteleggingen innebærer blant annet: trimposter med trimbøker, skilting i friluftsområdene, benker, klopping, brobygging, drift av vassfjellhytten, løypekjøring med mere.

De siste to årene har det pågått et omfattende arbeid med å kloppe over bløte traseer i vassfjellet, for å samle stiene til en sti slik at vi reduserer avtrykket i naturen etter oss turgåere. Dette arbeidet utføres av en ivrig dugnadsgjeng som brenner for at flere skal kunne ta del i de flotte naturopplevelsene i nærområdet. Innkjøp av materialer til dette arbeidet gjøres av avdeling trim, med støtte fra noen sponsorer. Dette er kostbart og fysisk krevende arbeid som tar mye tid. Avdeling trim er en liten avdeling med få medlemmer og hvis du ønsker å støtte det gode arbeidet som utføres, ber vi om at du blir en del av Melhus idrettslag og avdeling trim. Det koster 100,- kr pr år å være medlem av idrettslaget, uavhengig av antallet avdelinger man er tilknyttet. Ved å øke vår medlemsmasse, vil avdeling trim få større andel fra tilskudd til idrettslaget som medfører at vi kan fortsette å utvide og vedlikeholde tilbud(ene) i regi av trim.


Vi benytter hoopit for medlemsregistrering, og her vil man også se og motta invitasjon til ulike arrangement:

https://admin.hoopit.io/manage-membership/medlemmer-av-trim-og-vassfjellhytten-109496


Se også informasjon og oppdateringer i vår facebook gruppe:

 https://www.facebook.com/miltrim


Bli en del av oss trim(ere) :-)
 Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.