Velkommen til allidrett for 1 klasse 2023

Postet av Lasse Børgersen den 21. Aug 2023

 

Glassverket IF


Gjennom allidrett ønsker vi at alle barn skal oppleve mestring, og glede gjennom lek i ulike aktiviteter som: ball, dans, bevegelse, hundekjøring, ski, innebandy, orientering, klatring, sykling og flere. 

 

Allidrett støtter seg på alle avdelinger i idrettslaget for utøvelse av flere av aktivitetene, og noen eksterne til å gjennomføre aktiviteter som ikke er organisert gjennom idrettslaget. For å gi barna en god og trygg arena er det viktig med deltakelse fra foreldregruppen som trygghetspersoner/aktivitetsledere.

 

Vi ønsker å invitere foreldre for årets førsteklassinger ved Høyeggen og Gimse til foreldremøte i 2.etg i klubbhuset i gruva Torsdag 24.08 kl: 19:00-20:00, med agenda:

  • Organisering av aktiviteter
  • Valg av 2-4 foreldre som vil være barnas trygghetspersoner/aktivitetsledere(Gjerne 2 personer fra Høyeggen og 2 personer fra Gimse).
  • Politiattest 
  • Eventuelt

 

Spørsmål kan rettes til Lasse Børgersen(leder allidrett), eller Andreas Iversen(ansvarlig for 1 klasse) ved å sende epost til: melhusallidrett@gmail.com

 

Planlagt oppstart aktivitet for allidrett for første klasse er onsdag 30.08 kl 17-18 i gymsal ved nye Gimse barneskole(gimshallen). Nærmere informasjon vil bli gitt i foreldremøte.

 

Informasjon om aktivitetsplan, registrering til aktiviteter og kontaktpersoner publiseres på:

Hjemmeside: https://www.melhusallidrett.no/ og Facebook: https://www.facebook.com/melhusallidrett


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.